iDevelop

Trg Alije Izetbegovića 1, Tešanj

aidin.ibrahimkadic94@gmail.com

Direktni marketing

Dizajn i priprema za štampu sredstava direktnog marketinga (katalog, brošura, flajer i slično)

Marketinška sredstva

Dizajn i priprema za štampu spoljnih marketinških sredstava
(plakat, poster, bilbord, tabla, pano, zastava, brendiranje vozila i slično)

Propagandni materijal

Dizajn i priprema za štampu propagandnog materijala
(kalendar, bilten, PVC galanterija i slično)

Vizuelni identitet

Vizuelni identitet je sistem vizuelne prezentacije kompanije kroz koji se postiže prepoznatljivost u tržišnoj komunikaciji. Proces kreće sa izradom osnovnih elemenata (vizuelnih konstanti), odabir boja, dizajn logotipa, izgled službenih dokumenata (memorandum, email poruka, faktura, ponuda, narudžbenica, radni nalog i sl.), upečatljive vizitke, propagandni materijal i izrada web stranice.

Brendiranje

Kreativna rješenja

Marketing

Dizajn