iDevelop

Trg Alije Izetbegovića 1, Tešanj

aidin.ibrahimkadic94@gmail.com

Animacija

Pokretne grafike se danas koriste za doista širok spektar namjena: od filmskih špica gdje je sve i počelo, pa preko “jinglova” i brandiranja TV mreža, samog TV programa i oglašavanja, sve do informiranja i prezentacija. Moderne infografike započele su kao vizualni elementi koji prate neki sadržaj, kao što su grafikoni, karte, dijagrami. U kontekstu oglašavanja, danas u infografike možemo uključiti razne blok dijagrame, dijagrame toka, koncepte, vizualne narative, simulacije i slično.

Video snimanje

Video snimanje reklama se odnosni na video snimanje namenjenog za reklame proizvoda, usluga, brenda, lica, koncepta i td. Usluga može da obuhvata različite vrste i stilove snimanja i obrade.

Primarna svrha je da služi za promociju putem klasičnih medija: TV i putem elektronskih medija: internet prezentacija, internet prodavnice, Youtube i društvenih mreža.

Ceo posao se precizno dogovara, pravi se plan snimanja, i vrsta obrade. Kontaktirajte nas za dogovor za vaše potrebe.

Muzički spotovi

Snimanje i kompletna izrada muzičkih spotova, počev od pisanja scenarija, pronalaženja mjesta, ideja, kadrova, modela, statista, procesa snimanja, i konačnog montiranja.

Video spotovi

Reportaže

Marketing